Ønsker du en kartlegging/vurdering av deg og din arbeidsplass?
Ergoterapeut Jensen gjennomfører arbeidsplassbesøk og arbeidsplassvurderinger i tråd med internasjonal forskning og beste praksis. Det er ingen venteliste for mine tjenester. 

Hvis ja, gjerne ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Visste du at: 

*en sykedag koster i gjennomsnitt kr 2600,- for din bedrift?

Næringslivet anslår at en ukes sykefravær i gjennomsnitt koster bedriftene 13 000 kroner i tapt produksjon og økte kostnader (sintef.no). Har din bedrift høyt sykefravær? Hvis du er ansatt i en IA-virksomhet, kan arbeidsgiver søke om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter til arbeidsplassvurdering. Mer info finner du på www.nav.no under "arbeidsplassvurdering" og "inkluderingstilskudd" eller ta kontakt med meg.


*hjemmerehabilitering har en positiv virkning i utførelsen av dagliglivets aktiviteter for slagrammede. 


*hjemmerehabilitering bidrar til forbedringer i personlig hygiene, påkledning, toalettbesøk, mobilitet, spising, samt forbedring i sin forståelse og hukommelse. 

For mer informasjon last ned og les "bacheloroppgave" under. Tittel: Virkningen av hjemmerehabilitering i utførelsen av dagliglivets aktiviteter for slagrammede. All kopiering og bruk av oppgaven er forbudt uten samtykke fra forfatter. 

Ergoterapeut Jensen 

Trondheim, 7092

(+47) 93253112

jimcato@ejensen.no

@Ergoterapeut Jensen