Har du behov for kartlegging og tilrettelegging på jobb,i hjemmet eller fritid?
Ergoterapeut Jensen har bred kompetanse og erfaring der kartlegging og tilrettelegging er to viktige faktorer for at du skal mestre dine meningsfulle aktiviteter. Det er ingen venteliste for mine tjenester. 

Hvis ja, gjerne ta kontakt!

Visste du at: 

*en sykedag koster i gjennomsnitt kr 2600,- for din bedrift?

Næringslivet anslår at en ukes sykefravær i gjennomsnitt koster bedriftene 13 000 kroner i tapt produksjon og økte kostnader (sintef.no). Har din bedrift høyt sykefravær? Hvis du er ansatt i en IA-virksomhet, kan arbeidsgiver søke om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter til arbeidsplassvurdering. Mer info finner du på www.nav.no under "arbeidsplassvurdering" og "inkluderingstilskudd".


*hjemmerehabilitering har en positiv virkning i utførelsen av dagliglivets aktiviteter for slagrammede. 


*hjemmerehabilitering bidrar til forbedringer i personlig hygiene, påkledning, toalettbesøk, mobilitet, spising, samt forbedring i sin forståelse og hukommelse. 

For mer informasjon last ned og les "bacheloroppgave" under. Tittel: Virkningen av hjemmerehabilitering i utførelsen av dagliglivets aktiviteter for slagrammede. Forfatter av oppgaven er Jim Cato Pedersen Jensen.  

Ergoterapeut Jensen 

Trondheim, 7018

(+47) 93253112

jimcato@ejensen.no